Mittausten tulkinta
Mittaustulosten tulkinta

Datan määrä lisääntyy nopeasti

Mutta miten löytää, yhdistää, ja esittää ymmärrettävästi sen sisältämä tieto? Tällä tiedolla voitaisiin lisätä tuottavuutta, myyntiä, käyttöastetta ja asiakkastyytyväisyyttä, karsien samalla kustannuksia ja jätettä.

Datan käsittelyyn on tehokkaita menetelmiä

Menetelmät ovat uusia ja niitä hyödynnetään vasta harvoissa yrityksissä. Random Park tarjoaa uusimman tiedon ja parhaat käytännöt matemaattiseen ja tilastolliseen mallinnukseen sekä päätöksenteon tukeen.

Päätöksenteon tuki on kokonaisuus

Jotta hajallaan tuotantojärjestelmissä olevaa tietoa voidaan hyödyntää, tarvitaan massadatan menetelmiä (ns. Big Data) tämän tiedon keräämiseksi ja tiivistämiseksi yhteismitalliseen muotoon. Seuraavaksi data pitää ymmärtää, mallintaa ja analysoida muotoon, joka voidaan esittää kuvin, värein ja taulukoin. Uudet menetelmät ovat arvokkaita vain jos niiden tuottamat tulokset voidaan esittää ymmärrettävästi.

Random Park tarjoaa konsultiointia data-analytiikan kaikkiin vaiheisiin

Erityisesti datan matemaattiseen mallinnukseen ja tilastolliseen analyysiin. Katsotaan yhdessä, mitä teidän datanne kertoo!

Tietoliikenne
Tietoliikenne
Prosessien optimointi
Optimointi